Industrijska plastika

 

Industrijska plastika

 

Industrijska plastika može biti zamjena za uobičajene materijale kao što su drvo, metal i staklo. Nudi prednost lakše obrade, rukovanja, i proizvodnje. Zbog male specifične težine cijena industrijske plastike je niža od cijene istog tog komada napravljenog od  tradicionalnih materijala. Mnoge vrste industrijske plastike su vrlo otporne na kemikalije, na habanje i izlizivanje. Imaju veliku primjenu u metalnoj, kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Industrijska plastika je dostupna kao šipke, ploče i cijevi.

 

VRSTE INDUSTRIJSKE PLASTIKE NA NAŠEM SKLADIŠTU:

- POLIAMID 6 (PA 6)

- POLIAMID 6 MO (PA6 MO)

- POLIAMID 6.6 (PA 6.6)

- POLIPROPILEN

- POLIACETAL (POM C)

- TEFLON (PTFE)

- POLIETILEN

INDUSTRIJSKA PLASTIKA – POLIAMID 6 (PA 6)
je čvrsti materijal sa visokom otpornošću na struganje, ljuštenje i udar sa dobrim mehaničkim svojstvima.
Kod apsorbcije vlage povećana je otpornost na udarce i vibraciju. Ove važne karakteristike dodane su impresivnom omjeru koštanja i izvedbe. Tipična primjena POLIAMID 6 (PA 6): kuglični ležajevi, frikcijski ležajevi, ležajevi za užad, blokade proklizavanja, prigušnicivibracija,  brtveni prstenovi, vijci, zupčanici i dr.

INDUSTRIJSKA PLASTIKA - POLIAMID 6 MO (PA6 MO)
Opće namjenski POLIAMID 6 (PA 6) punjen sa Molybdenumdisulphide (MoS2) ima poboljšana klizna svojstva i nešto višu snagu kompresije. Otpornost na UV zračenja je poboljšana njegovom cnom bojom. Također je poboljšana otpornost na trošenje kao i niže površinsko trenje u odnosu na POLIAMID 6 (PA 6) Apsorpcija vlage je nešto niža nego kod nepunjenog POLIAMID 6 (PA 6). Tipična primjena POLIAMID 6 MO (PA 6 MO), u industrijskoj plastici: klizni ležajevi sa niskim koeficijentom trenja, zupci  zupčanika, prijenosnici, zupčanici, sigurnosne matice, postolja za ventile, ležaji i dr.

INDUSTRIJSKA PLASTIKA – POLIAMID 6.6 (PA 6.6)
Poliamid je kao industrijska plastika vrlo zbijene snage poznat po svojoj otpornosti na visoke temperature i rastezljivost. To je najtvrđi i najkrući oblik exstrudiranog POLIAMID-a. Glavne karakteristike su visoka otpornost na goriva, ulja, masti, većinu organskih kiselina i lužina. Apsorpcija vlage je niža nego kod POLIAMIDA 6. Tipična primjena POLIAMID-a 6.6: frikcijski ležajevi, prijenosnici, zupci i pratioci zupca, vodiči, grla za povezivanje cijevi, postolja za ventile i dijelovi namjenjeni za velike terete ili visoke temperature.

INDUSTRIJSKA PLASTIKA – POLIPROPILEN
Polipropilen se zbog svoje velike otpornosti prema kemikalijama i mogućnosti varenja upotrebljava kao undustrijska plastika za izradu različitih djelova u kemijskoj i procesnoj industriji te u visoko frekventnoj tehnici dijelova koji su izloženi manjim naprezanjima. Gustoća 0,91g/cm3, modul elasticiteta 1200 N/mm2. Područje primjene 0-100oC

INDUSTRIJSKA PLASTIA – POLIACETAL (POM C)
Poliacetal (POM) visoko molekularne težine Acetal sirovine. Acetal (POM) je poznat po svojoj visokoj mehaničkoj otpornosti i dobrim antifrikcijskim svojstvima. Kako je apsorcija vlage skoro nula, točnost dimenzija kao i stabilnost su viši nego kod POLIAMIDA 6. Fizikalna svojstva poliacetala (industrijske plastike), ostaju nepromjenjena u različitim sredinama.  Ovaj materijal je proizveden kao; natural, i u crnoj boji SW, upotrebljavajući kopolimernu smolu. Homopolimer Acetal je dostupan na specijalan zahtjev. Tipična primjena POLIACETAL (POM C): prijenosnici, poluge, opruge, drukeri, sklopke, spone-štipaljke, dijelovi pumpe, oprema za rukovanje s blatom, elektroničke i  uredske mašine. Acetal se upotrebljava također za sve podvodne aplikacije.

INDUSTRIJSKA PLASTIKA - TEFLON (PTFE )
Teflon svojim fizikalnim i termičkim karakteristikama pokriva sve poznate industrijske plastične materijale, ( dinamički i statički koeficijenti slični željezu n=0,04 ). Teflon ima široku primjenu u strojogradnji, elektro i kemijskoj industriji, služi za izradu brtvenih elemenata, izolatora, kliznih elemenata, ležajnih puškica i dr. Karakteristike mu se ne mjenjaju kod visokih i niskih temperatura kao i pritisaka. PTFE je otporan na temp. -200 do + 260 oC te ostaje elastičan. Teflon je otporan na utjecaj kemikalija.

INDUSTRIJSKA PLASTIKA – POLIETILEN
Osnovna primjena polietilena, industrijske plastike, je u izradi strojnih dijelova posebno izloženih habanju, te vrlo dobro podnosi naprezanje pri niskim temperaturama. Zadovoljava kod nižeg pritiska i visokih brzina. Otpornost prema kemikalijama je vrlo dobra. Gustoća 0,94 g/cm3, Modul elasticiteta 500 N/mm2. Također postoji polietilen za prehrambenu industriju (mesari, trgovine) sa posebnim svojstvima.

Prema zahtjevima kupaca isporučujemo i dimenzije koje nisu u katalogu!

Industrijska-plastika1