Bakreni limovi i bakrene trake

 

bakreni limovi

BAKRENI LIMOVI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.30 2.75
0.50 4.45
0.55 4.90
0.60 5.34
0.70 6.23
0.80 7.12
1.00 8.90
1.20 10.68
1.50 13.35
2.00 17.80
2.50 22.25
3.00 26.70
3.50 31.15
4.00 35.60
5.00 54.40
6.00 74.80
8.00 71.20
10.00 89.00
12.00 128.00
15.00 133.50
20.00 178.00
25.00 225.50
30.00 276.00
35.00 311.50
40.00 356.00
45.00 400.00
50.00 445.00

 

 

BAKRENI LIMOVI PERFORIRANI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.55 x 1000 x 1000 x FI5M2

 

 

BAKRENE TRAKE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 SF Cu E Cu
0.10 x 0.300 x L 0.89
0.20 x 0.600 x L 1.78
0.30 x 0.300 x L 2.67
0.40 x 0.300 x L 3.56
0.50 x 1000 x L 4.45
0.55 x 0.333 x L 4.90
0.55 x 0.600 x L 4.90
0.55 x 0.660 x L 4.90
0.55 x 0.670 x L 4.90
0.55 x 1000 x L 4.90
0.60 x 1000 x L 5.34
0.80 x 1000 x L 7.12
1.00 x 1000 x L 8.90