Aluminijski limovi, trake i folije

alu limovi, rebrasti limovi, perforirani limovi, dekor limovi

 

ALUMINIJSKI LIMOVI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3 Al Mg 4.5 Mn
0.50 1.35
0.60 1.63
0.70 1.90
0.80 2.16
1.00 2.70
1.20 3.25
1.25 3.40
1.50 4.05
2.00 5.40
2.50 6.75
3.00 8.10
4.00 10.80
5.00 13.50
6.00 16.20
6.50 17.55
8.00 21.60
10.00 27.00
12.00 32.40
15.00 40.50
20.00 54.00
25.00 67.50
30.00 81.00
40.00 108.00
50.00 135.00

 

ALUMINIJSKI LIMOVI   REBRASTI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3
2.5 / 3.5 8
3.0 / 4.5 9
4.0 / 5.5 13
5.0 / 6.5 16
6.0 / 7.5 17

 

ALUMINIJSKI LIMOVI   PERFORIRANI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3
1 x 1000 x 2000  Ø 2
1 x 1000 x 2000  Ø 3
1 x 1000 x 2000  Ø 5
1 x 1000 x 2000  Ø 10
1 x 1000 x 2000  □ 5×5
1 x 1000 x 2000  □ 7×7
2 x 1000 x 2000  Ø 3
2 x 1000 x 2000  Ø 4

 

ALUMINIJSKI LIMOVI   ISTEGNUTI
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3
3 x 06 x 0.8 x 1 x 1000 1.60
3 x 10 x 1 x 1.5 x 1000 2.80
5 x 10 x 1 x 1.5 x 1000 1.60
6 x 6 x 0.5 x 3 x 1000 1.12
6 x 16 x 1 x 1.5 x 1000 1.40

 

ALUMINIJSKE TRAKE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3
0.5 x 1000 x L 1.35
0.6 x 1000 x L 1.65
0.7 x 1000 x L 1.90
0.8 x 1000 x L 2.20
1.0 x 1000 x L 2.70

 

ALUMINIJSKE FOLIJE
Dimenzije u mm Težina ca. Kg/m2 Al 99.5 Al Mg 3
0.025 x 1000 x L 0.067
0.030 x 1000 x L 0.081
0.040 x 1000 x L 0.108
0.050 x 1000 x L 0.135
0.080 x 1000 x L 0.216
0.100 x 1000 x L 0.270

 

aluminijski limovi, rebrasti perforirani, istegnuti