Aluminijske cijevi


alu cijevi, cijevi

ALUMINIJSKE CIJEVI OKRUGLE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Al Mg Si 0,5 Al Cu BiPb
8 x 1,0 0,060
10 x 1,5 0,107
10 x 2,0 0,140
12 x 1,0 0,093
14 x 1,0 0,110
14 x 1,5 0,150
16 x 1,0 0,130
16 x 1,5 0,180
18 x 1,0 0,144
20 x 1,0 0,170
20 x 1,5 0,235
20 x 2,0 0,330
20 x 1,0 0,200
22 x 1,0 0,261
25 x 1,0 0,204
25 x 1,5 0,300
25 x 2,0 0,390
25 x 2,5 0,477
30 x 1,5 0,363
30 x 2,5 0,583
30 x 3,0 0,687
32 x 2,0 0,540
35 x 1,5 0,426
35 x 3,0 0,860
40 x 2,0 0,645
40 x 3,0 0,942
45 x 2,5 0,901
50 x 2,0 0,819
50 x 2,5 1,010
50 x 4,0 1,560
55 x 2,5 1,110
60 x 2,5 1,219
70 x 2,0 1,150
70 x 2,5 1,620
80 x 7,5 1,760
90 x 3,0 2,310
90 x 5,0 3,850
100 x 3,0 2,590
100 x 5,0 4,030
150 x 10,5 2,700

 

ALUMINIJSKE CIJEVI KVADRATNE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Al Mg Si 0,5 Al Cu BiPb
10 x 10 x 2,0 0,160
15 x 15 x 1,5 0,290
15 x 15 x 2,0 0,300
20 x 20 x 2,0 0,383
25 x 25 x 2,0 0,487
30 x 30 x 2,0 0,636
30 x 30 x 3,0 0,92
40 x 40 x 2,0 0,822
40 x 40 x 3,0 1,263
40 x 40 x 4,0 1,497
50 x 50 x 2,0 1,20
50 x 50 x 3,0 1,514
60 x 60 x 3,0 1,940
60 x 60 x 4,0 2,54
70 x 70 x 3,0 2,30
80 x 80 x 3,0 2,50
90 x 90 x 3,5 3,50
100 x 100 x 4,0 4,36

 

ALUMINIJSKE CIJEVI PRAVOKUTNE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Al Mg Si 0,5 Al Cu BiPb
18 x 12 x 1,0 0,150
18 x 12 x 2,0 0,30
20 x 10 x 2,0 0,30
30 x 15 x 2,0 0,48
30 x 20 x 2,0 0,52
40 x 20 x 2,0 0,61
40 x 20 x 3,0 0,92
40 x 30 x 2,0 0,75
50 x 20 x 4,0 1,41
50 x 30 x 2,0 0,86
50 x 30 x 3,0 1,26
60 x 20 x 2,0 0,86
60 x 25 x 3,0 1,28
60 x 30 x 3,0 1,43
60 x 40 x 2,0 1,05
80 x 30 x 2,0 1,12
80 x 40 x 2,5 1,55
90 x 60 x 4,0 3,10
100 x 20 x 2,0 1,33
100 x 25 x 2,0 1,34
100 x 50 x 2,0 1,58
100 x 80 x 3,0 2,82
120 x 30 x 3,0 2,36
130 x 50 x 4,0 3,90
150 x 50 x 4,0 4,40

 

alu cijevi, aluminijske cijevi, cijevi